Доходите на потребителите от цифрови платформи като UpWork, DEEL , 99Designs , AirBnB ще бъдат декларирани пред данъчните.

Лицата в обхвата са, както юридически лица, така и физически извършващи стопанска дейност.

Доходите от следните четири категории дейности ще бъдат декларирани от платформите:

  • отдаване под наем на недвижимо имущество, включително жилищни и търговски имоти, апартаменти, хотелски стаи, вили, места за паркиране и т.н.;
  • лични услуги;
  • продажба на стоки;
  • отдаване под наем на всякакъв вид превозни средства.

Личните услуги са услуги, които включват работа за определено време или за изпълнение на определена задача от едно или повече физически лица, действащи самостоятелно или от името на образувание, и които се извършват дистанционно/по електронен път или на място/физически по искане на потребител, направено чрез платформата. Това включва широк набор от услуги като транспортни услуги и услуги за доставка, ръчен труд, ремонти, почистване, уроци, копирайтинг, манипулиране на данни, както и канцеларски, правни или счетоводни задачи, при условие че се извършват след конкретно искане на конкретен (набор от) потребител(и).

Новите правила ще се прилагат от 01 Януари 2023 г. Първият отчетен период ще бъда за календарната 2023 година.

Ако сте извършвали една или няколко от тези услуги, през дигитална платформа в 2023 година, задължително трябва да ги декларирате.

Ако имате нужда от помощ за декларирането на тези доходи, регистрация или месечно счетоводно отчитане, можете да разгледате услугите ни и да се свържете с нас

Нашите услуги за вас

Консултация за свободна професия

1 консултантски час

80 лв

с ДДС

Регистрация на свободна професия

с включена държавна такса

150 лв

с ДДС

Месечно счетоводно обслужване

за свободна професия без ДДС регистрация

96 лв

с ДДС

Месечно счетоводно обслужване

за свободна професия с ДДС регистрация

132 лв

с ДДС

Нашите услуги за вас

Консултация за свободна професия

1 консултантски час

80 лв

с ДДС

Регистрация на свободна професия

с включена държавна такса

150 лв

с ДДС

Месечно счетоводно обслужване

за свободна професия без ДДС регистрация

96 лв

с ДДС

Месечно счетоводно обслужване

за свободна професия с ДДС регистрация

132 лв

с ДДС

Контакти

Пишете ни и ще се свържем с вас за следващата стъпка