Фактуриране от свободна професия към клиенти в страната и чужбина

Всяка свободна професия (Freelancer) може да издава фактури към свои клиенти. Фактурирането крие свои особености в зависимост от това дали контрагентът се намира в страната или чужбина.

Фактуриране при свободна професия с клиенти от България

След регистрация на свободна професия може да се издават документи към клиенти в България, като е необходимо да се спазват нормалните изисквания за фактуриране.

При достигане на оборот с равностойност от 50 хил. лева за 12 месеца е необходимо да се подаде искане за регистрация по ДДС (в рамките  на 7 дни от момента на фактурирането, ако е в рамките на двумесечен период на достигането му, или до 7 дни от следващ месец, в който е достигнат оборотът).

Услуги, ползвани в ЕС или в трети страни, свързани с дейността, която извършвате (Аsana, trello, slack, envato, github, Salesforce, SaaS и други), водят автоматично до  задължителна регистрация по ДДС. Отново тя е облекчена.

Фактуриране при свободна професия с клиенти от Европейския съюз (ЕС)

При фактуриране към страни от ЕС е нужна задължителна ДДС регистрация преди издаване на първа фактура. Това е опростена процедура, при която е необходимо да имате worksheet, описващ работата, с данните на клиента и неговия ДДС номер в общността. Срокът за ДДС регистрацията е кратък, а и данъчната администрация опростява максимално процеса по стартиране.

При достигане на оборот с равностойност от 50 хил. лева за 12 месеца е необходимо да се подаде искане за регистрация по ДДС (в рамките на 7 дни от момента на фактурирането, ако е в рамките на двумесечен период на достигането му, или до 7 дни от следващ месец, в който е достигнат оборотът).

Услуги, ползвани в ЕС или в трети страни, свързани с дейността, която извършвате (Аsana, trello, slack, envato, github, Salesforce, SaaS и други), водят автоматично до  задължителна регистрация по ДДС. Отново тя е облекчена.

Фактуриране при свободна професия с клиенти от трети страни

При фактуриране на клиенти от трети страни (Великобритания, САЩ, Сингапур, Австралия, ОАЕ и др.) не е нужна ДДС регистрация за извършване на услуги към тях. Такива са някои от платформите за работа на фрийлансъри, при които се „фактурира на съответната платформа“. След регистрация на свободна професия може да се фактурира на клиенти за извършените услуги. В случай че приходите надвишат 50 хил. лв., няма да е нужна ДДС регистрация.

Услуги, ползвани в ЕС или в трети страни, свързани с дейността, която извършвате (Аsana, trello, slack, envato, github, Salesforce, SaaS и други), водят автоматично до  задължителна регистрация по ДДС. Отново тя е облекчена.

Препоръчваме ви всеки един отделен случай да бъде изследван сам за себе си с цел избягване на грешки.

Свържете се с нас за платена консултация >>

Нашите услуги за вас

Консултация за свободна професия

1 консултантски час

80 лв

с ДДС

Регистрация на свободна професия

с включена държавна такса

150 лв

с ДДС

Месечно счетоводно обслужване

за свободна професия без ДДС регистрация

96 лв

с ДДС

Месечно счетоводно обслужване

за свободна професия с ДДС регистрация

132 лв

с ДДС

Нашите услуги за вас

Консултация за свободна професия

1 консултантски час

80 лв

с ДДС

Регистрация на свободна професия

с включена държавна такса

150 лв

с ДДС

Месечно счетоводно обслужване

за свободна професия без ДДС регистрация

96 лв

с ДДС

Месечно счетоводно обслужване

за свободна професия с ДДС регистрация

132 лв

с ДДС

Контакти

Пишете ни и ще се свържем с вас за следващата стъпка