Свободната професия (freelancer) е изключително подходяща опция за съвместяване на трудови правоотношения и допълнителен доход. По този начин имате и опцията да работите и получавате допълнителен доход от няколко клиенти едновременно.

Множество ИТ специалисти ползват тази възможност чрез UpWork, Fiverr и много други платформи. Свободната професия не е само за  ИТ специалистите – могат да я упражняват и много други.

Свободната професия дава легална възможност за получаване на средства, осигуряване и данъчно деклариране. 

Получените и декларираните по този начин средства не крият данъчни и осигурителни рискове при евентуални проверки и ревизии.

За да сте 100% сигурни, че това е направено правилно, трябва да се свържете с качествен специалист.

Тук е нашата роля! Нашият стремеж е вие да запазите фокуса си върху работата, а ние да се погрижим за всичко останало. Всичко това отнема само до 20 минути месечно от личното ви време. 

При доходи от клиенти от Европейски съюз може да се наложи и ДДС регистрация. Процесът по ДДС регистрация може да звучи страшно, но е лесен, ако се погрижим за него вместо вас.

Най-благоприятно е, когато лицата по трудов договор имат осигурителен доход над 3400 лева, тогава върху дохода от свободна професия се плаща най-много 7,5% данък.

За повече информация може да направите платена консултация с нас.

Нашите услуги за вас

Консултация за свободна професия

1 консултантски час

80 лв

с ДДС

Регистрация на свободна професия

с включена държавна такса

150 лв

с ДДС

Месечно счетоводно обслужване

за свободна професия без ДДС регистрация

96 лв

с ДДС

Месечно счетоводно обслужване

за свободна професия с ДДС регистрация

132 лв

с ДДС

Нашите услуги за вас

Консултация за свободна професия

1 консултантски час

80 лв

с ДДС

Регистрация на свободна професия

с включена държавна такса

150 лв

с ДДС

Месечно счетоводно обслужване

за свободна професия без ДДС регистрация

96 лв

с ДДС

Месечно счетоводно обслужване

за свободна професия с ДДС регистрация

132 лв

с ДДС

Контакти

Пишете ни и ще се свържем с вас за следващата стъпка